top of page

Företag

Som arbetsledare kan man då och då behöva extra stöd i sitt ledarskap, och för att må bra och vara trygg i sitt ledarskap  behöver man även vara trygg i sig själv. Att i professionella samtal koppla ihop sin privata del och sitt liv, med sitt ledarskap och reflektera kring dessa delar och hur de påverkar varandra är utvecklande, både privat och på arbetet. Flera företag i Växjö med omnejd anlitar mig för sin personal.

  • När en medarbetare råkar ut för en kris är snabb hjälp viktig för en bra och hållbar återhämtning och för att kunna prestera på arbetet.

  • Psykoterapeutiska stödsamtal efter medarbetarens behov. Det kan handla om stress och utbrändhet men även om andra livskriser som förlust eller separation.

  • Jag är kopplad till Falck Healthcare, Euro Accident samt Kris- och traumacentrum.

bottom of page